Enya Guitar T05

Guitar Enya T05 thuộc dong Tribute. T05 là sản phẩm guitar acoustic thứ hai của dòng guitar acoustic cao cấp Enya. Mặt đàn được làm bằng gỗ thông Sitka nguyên tấm với thớ gỗ mịn và thẳng

13.990.000