Enya Guitar Q1 Pro

Guitar Enya Q1-PRO có mặt trên bằng gỗ vân sam sitka nguyên khối cao cấp. Thân đàn sử dụng chất liệu HPL gỗ Cẩm Lai.

11.000.000