Enya Guitar T10S-OM

Guitar Enya T10S-OM là dòng guitar Acoustic cao cấp của Enya. Thể hiện âm thanh thính phòng phong phú và là một sản phẩm với thiết kế có tính nghệ thuật cao.

23.000.000