Enya Guitar T05-A

Guitar Enya T05-A thuộc dong Tribute. T05-A là sản phẩm guitar acoustic thứ hai của dòng guitar acoustic cao cấp Enya.

26.000.000