NEXG® SE Green – Basic

Enya NexG SE là dòng đàn được Thiết kế sáng tạo, đơn giản hóa các tính năng thiết yếu của công nghệ guitar thông minh thiết kế hợp lý và thân thiện …

11.900.000