GUITAR ENYA EGA K1-EQ

Guitar Enya EGA K1-EQ là dòng guitar Acoustic FULL size ( Phiên bản dáng khuyết ) của thương hiệu Enya . Toàn Bộ Thân Đàn Có Cấu Tạo Bằng Gỗ Koa. Mặt Trước Được Làm Bằng Gỗ Nguyên Tấm…

7.400.000